martes, 4 de marzo de 2008

Els joves volem govern de progrés, Zapatero President!

- Per un govern de progrés que continuï ajudant als joves a emancipar-se


- Per un govern de progrés que assoleixi la plena ocupació i lluiti contra la precarietat laboral i la xacra social de la sinistralitat


- Per un govern de progrés que continui fomentant les polítiques d´igualtat de génere situant en situació d´equitat home i dona


- Per un govern de progrés que defensi els més necessitats rebutjant el despotisme i l´elitisme en la societat


- Per un govern de progrés que tingui com a prioritat les polítiques socials i avançar encara més en l´estat del benestar


- Per un govern de progrés que ens ajudi a desenvolupar l´Estatut d´Autonomia i reconegui la pluralitat dels diferents pobles d´Espanya


- Per un govern de progrés que continui situant Espanya com a referent de la legalitat internacional, la pau i la justicia


EL PROPER 9 DE MARÇ, ZAPATERO PRESIDENT!

Permeteu-me dedicar aquest post, a tots aquells que entenen el socialisme com una manera de concebre el món, com una forma d´ajudar als altres i com un instrument per fer el món més just, igual i humanitari. Va per tots vosaltres companys i companyes!


No hay comentarios: